Det er nyt at lære at leve med en demenssygdom, både for den person som har sygdommen og for de nære pårørende, kort sagt for hele familien.

Sygdommen vil give nogle forandringer i hverdagen, og I skal som familie finde nye måder at fortsætte med at gøre netop dét der giver hverdagen indhold og mening i livet. Det er vigtigt for os alle at familien har det godt og hverdagen fungerer, men der er en hel del praktiske ting som ændrer sig når én i familien bliver ramt af en demenssygdom, i den situation er samvær med andre godt.

Vi tilbyder en netværksgruppe til dig som er blevet ramt at en demenssygdom i en ung alder (under 70 år) og din familie, hvis du bor i Allerød, Helsingør eller Hillerød Kommune.

Du kan blive en del af en netværksgruppe med samvær med andre som lever med demens tæt inde på livet. Her kan du blive en del at et socialt fællesskab, hvor du kan få nye bekendtskaber, og hvor det er trygt at dele dine oplevelser med andre, der er i samme situation.

Hvis du vil vide mere om vores netværksgrupper er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 32 32 50 eller ved kontaktoplysningerne under hver netværksgruppe.

”WALK & TALK””

I denne netværksgruppe mødes personer under 70 år med en demensdiagnose og taler om demensfaglige emner sammen med en demenskonsulent. Emnerne for møderne beslutter gruppen fra gang til gang. 

Vi mødes den første mandag i måneden i tidsrummet kl. 10.00-13.00 i Møllestræde 13C, 3400 Hillerød.

For mere information kontakt Irene Wissum på tlf. 25 31 30 56.

PÅRØRENDEGRUPPE

En gruppe for dig der er nær pårørende til en person under 70 år med demens.

I gruppen kan man danne netværk med andre pårørende, dele oplevelser og erfaringer, samt få viden, rådgivning og vejledning af en demensfaglig person.

Vi mødes én gang om måneden i tidsrummet kl. 16-18.00 i Møllestræde 13C, 3400 Hillerød.

Ved interesse kontakt Susie Dybing på tlf. 72 32 34 19.

UNGEGRUPPEN ”TID TIL AT VÆRE UNG”

Er du mellem 15-25 år og har en far eller mor med en demenssygdom, så har du mulighed for at deltage i pårørendegruppen ’Tid til at være ung’.

Her kan du møde andre unge, der ligesom dig har en forælder med demens. To frivillige, som har mange års erfaring med netværksgrupper for unge pårørende, er tovholdere på gruppen.

Vi mødes én gang om måneden i tidsrummet kl. 17.00-19.30 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød. Ved interesse kontakt Eva Christensen på mail selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk.