I Nordsjælland lever ca. 5.492 mennesker med en demenssygdom, af dem er ca. 330 under 65 år.* og de har tilsammen omkring 20.000 pårørende.

Otte kommuner i Nordsjælland er gået sammen om at ville skabe et mere demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Der er fokus på at bryde tabuisering gennem viden og relationer samt at skabe nye meningsfulde fællesskaber for mennesker som er ramt af demenssygdom og deres familier.

Projekt “Rådgivnings og Aktivitetscentre – Demensvenligt Nordsjælland” er et tværkommunalt samarbejde mellem Allerød, Helsingør og Hillerød Kommune samt Kommunikationscenter Hillerød. Et samarbejde der har til hensigt at informere, involvere og inkludere mennesker med demenssygdom og deres familier. Rådgivnings- og Aktivitetscentre er et af flere projekter under Demensvenligt Nordsjælland.

Hvis du eller din arbejdsplads vil vide mere om hvordan I kan støtte op om et mere Demensvenligt Nordsjælland, kontakt: projektleder Stine 2531 2245 mail: ssl04@helsingor.dk

Er du aktiv i dit lokalmiljø, fx i en fritidsforening, og interesseret i at få gratis viden og undervisning om demens kontakt: projektleder Celine 2531 2243 mail: cde04@helsingor.dk

Bor du i Allerød, Helsingør eller Hillerød, har du en demenssygdom eller er pårørende til menneske med demens, ønsker du mere viden, information eller vejledning, mød op i åben rådgivning og få en personlig samtale eller kontakt projektleder Sidsel på tlf. 7232 3451 eller mail: sikri@hillerod.dk.

*Estimeret tal fra Nationalt Videnscenter for Demens (2017)