Har du spørgsmål om demens, kan du henvende dig anonymt og få information, rådgivning eller vejledning fra en demensfaglig person. 

Her kan du bl.a. få vejledning i velfærdsteknologiske produkter til mennesker med demens, eller blive orienteret om andre tilbud i kommunen og foreningslivet, som kan have relevans for dig og din pårørende.

Du kan både henvende dig telefonisk eller møde op til åben rådgivning i vores hus i Møllestræde 13C, 3400 Hillerød.

Personligt fremmøde

Torsdag: kl. 14.00-16.00

Adresse: Møllestræde 13C, 3400 Hillerød