Projektleder
Sidsel Vodder Kristensen
72 32 34 51
sikri@hillerod.dk

Delprojektleder
Laura Kirk-Kuur
72 32 34 63
lakir@hillerod.dk